Make your own free website on Tripod.com

Umocnić Niepodległość
- Przezwyciężyć komunizm

       Wiek XX na tle dziejów zaznaczył się nieznanym przedtem ludobójstwem, które pochłonęło dziesiątki milionów ofiar. Działo się to pod czerwonymi sztandarami niemieckiego narodowego socjalizmu i sowieckiego komunizmu.
       W Polsce, mimo upływu kilku lat od odzyskania niepodległości, dotychczas nie dokonano jakiegokolwiek rozliczenia komunistycznej przeszłości.
       Ludzie, którzy odgrywali ważną rolę w budowie komunizmu, dopuszczając się zdrady Ojczyzny, nadal pełnią ważne funkcje państwowe i społeczne. Polscy komuniści, których partia przechodziła różne przepoczwarzenia zmieniając swoje nazwy (SDKPiL, KPRP, PPR, PZPR) obecnie, po rozwiązaniu PZPR utworzyli na jej bazie Socjaldemokrację RP wracając w ten sposób do nazwy jaką posługiwali się przed bolszewicką rewolucją.
       Na skutek nie rozliczenia komunizmu wytworzyła się paradoksalna sytuacja, w której nie ma różnicy dobrem a złem, miedzy prawdą a kłamstwem, między zasługą a zdradą.
       Na takim gruncie nie da się zbudować na trwałe wolnej, niepodległej Polski.
Obserwując istniejącą sytuację wielu ludzi traci wiarę w możliwość trwałych i istotnych zmian, odsuwa się od udziału w życiu publicznym. Stan niewiary pogłębia to, że Ci, którzy najczęściej ponosili ofiary w komunistycznym systemie, teraz w największym stopniu ponoszą ciężar przeobrażeń. Komunistyczna oligarchia jeszcze umocniła swoją pozycję. Istniejący stan stwarza poważne niebezpieczeństwo dla Polski. Stąd konieczne są regulacje prawne odsuwające od wpływu na sprawy kraju ludzi, którzy wnieśli znaczący wkład w budowę zbrodniczego systemu i podporządkowanie Polski obcemu państwu.
Rozwiązanie takie oprócz zwyczajnego, ludzkiego poczucia sprawiedliwości, nakazuje polityczna roztropność i zdrowy rozsądek.
       Liga Republikańska chce przedstawić Sejmowi społeczny projekt ustawy dekomunizacyjnej.
Postulujemy w nim uznanie systemu komunistycznego za system zbrodniczy, a ludzi świadomie uczestniczących w tworzeniu tego systemu za winnych zdrady Ojczyzny.
Ustawie tej podlegali by:
1) funkcjonariusze aparatu politycznego PPR, PZPR (od szczebla sekretarzy miejskich), ZMP, ZMS, ZSMP i SZSP (od szczebla władz wojewódzkich),
2) funkcjonariusze i tajni współpracownicy UB, SB i wojskowych służb specjalnych,
3) redaktorzy naczelni organów prasowych PPR i PZPR oraz rzecznicy prasowi rządów PRL.
Osoby te byłyby pozbawione prawa do sprawowania funkcji kierowniczych w administracji państwowej i samorządowej, w firmach należących do skarbu państwa i w mediach publicznych, pozbawione by zostały również wysokich emerytur i rent.

       Mamy pełną świadomość tego, jakie konsekwen-cje niesie za sobą przyjęcie ustawy dekomunizacyjnej. Walcząc o nią, kierujemy się dokładnie tymi samymi motywami, w imię których w demokratycznych Niemczech po II wojnie światowej nie było miejsca dla byłych funkcjonariuszy NSDAP i agentów Gestapo.


Projekt ustawy

Uzasadnienie