Make your own free website on Tripod.com


POWRÓT

•  historia pacyfikacji
•  zdjęcia
•  Dziewięciu z "Wujka"
• 
Na podstawie Dekretu o stanie wojennym
zamordowano 9 górników z KWK „Wujek“.
Za ich śmierć odpowiedzialni są:


tel.: (022) 431100, (022) 438444

Wojciech Jaruzelski
ur. w 1923
zamieszkały w Warszawie,
ul. Ikara 5
Podczas II wojny światowej był oficerem LWP. Szybko awansował w hierarhii wojskowej - w 1962 r. zostal szefem MON. W 1981 r. powierzonomu stanowisko premiera i I sekretarza KC PZPR. 13 grudnia 1981 r. wprowadził stan wojenny.


tel.: (022) 441447

Czesław Kiszczak
syn Jana i Rozalii z d. Oricisz
ur. 19.10.1925 w Roczynach-Wadowice
zamieszkały w Warszawie,
ul. Oszczepników 3
Od 1981 minister spraw wewnętrznych w rządach Jaruzelskiego, Messnera, Rakowskiego i Mazowieckiego

poprzedni


Kazimierz Wilczyński
syn Jana i Heleny zd. Bąk
ur. 2.02.1930 w Kolonii Popina
zamieszkały w Katowicach,
ul. Kościuszki 56/9
Wykształcenie wyższe - prawnik.
W 1981 d-ca ZOMO w Katowicach. Z uwagi na tzw. "zły stan zdrowia" wyłączony z katowickiego procesu do odrębnego postępowania. Jego proces do tej pory nie rozpoczął się.

nastepni


tel.: (032) 66 89 70

Marian Okrutny
syn Juliana i Janiny zd. Adamska
ur. 17.10.1939 w Rzeczniowie
zamieszkały w Sosnowcu,
ul. Stroma 25
Wykształcenie wyższe - ekonomista.
W 1981 z-ca komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach.


tel.: (032) 51 50 55

Romuald Cieślak
syn Mariana i Anny zd. Knapik
ur. 20.09.1947 w Łodzi
zamieszkały w Katowicach,
ul. Styczyńskiego 1/1a
Wykształcenie średnie - elektryk.
Zatrudniony jako strażnik w Inwestbanku Oddział w Katowicach.