Make your own free website on Tripod.com
21 czerwca 1997 - 75 rocznica przyłączenia części Górnego Śląska do Polski

Dnia 21.VI. gościł na Górnym Śląsku

towarzysz prezydent A. Kwaśniewski

Liga Republikańska zdecydowanie sprzeciwia się wykorzystywaniu 75 rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski przez urzędującego prezydenta

(...) burżuazja polska włada na mocy imperialistycznch podbojów Górnym Śląskiem. Zbójecki Traktat Wersalski narzucony narodowi niemieckiemu przez koalicję zwycięskich w wojnie imperialistycznej Wielkich Rabusiów Imperialistycznych rozdarł Górny Śląsk. Oddał go pod jarzmo Polski imperialistycznej. Imperializm polski grozi wojenną okupacją Górnego Śląska.
PROJEKT PROGRAMU KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI, lipiec 1932 r.

(...) KPP oświadcza obecnie po 11 latach okupacji Polski na Górnym Śląsku, wobec ludu górnośląskiego, narodu całej Polski i Niemiec, wobec narodów całego świata: zwycięski proletaryat polski, po obaleniu panowania imperialistycznego burżuazji polskiej, przekreśli wszystkie orzeczenia Traktatu Wersalskiego. W stosunku do Górnego Śląska zapewni ludności tych ziem prawo do samookreślenia, aż do prawa do odłączenia od Polski.
ODEZWA KC KPP do Ludu Śląskiego

Tak polscy komuniści walczyli o Górny Śląsk. Po niemiecko-sowieckim ataku na Polskę, we wrześniu 39, komuniści wyrażają zachwyty radości z powodu unicestwienia „pańskiej Polski“ i włączenia jej wschodnich terenów do ZSRR. Równocześnie gratulowali towarzyszom niemieckim odzyskania Górnego Śląska. Stalin traktował sprawę polskiej granicy czysto instrumentalnie, w ten sposób mógł dodatkowo zachować swoje lubelskie marionetki.

Śląsk był, jest i będzie polski
I to nie za sprawą komunistów