Make your own free website on Tripod.com
16-18 maja 1997

Spotkania Nowego Pokolenia

Nasz dzień nadejdzie

6-18 maja Katowickie osiedle akademickie, kluby „Cogitatur" oraz „Ten Ta To" zgromadziły przedstawicieli kilku organizacji, środowisk oraz formacji najogólniej określanych jako „prawicowe". „Spotkania Nowego Pokolenia" z wielu względów były imprezą szczególną, m.in. za sprawą organizatorów, gości i uczestników, których - jak się okazało - poza wiekiem i oceną komunizmu łączy podobne podejście do kultury.

Ale zaczynając od początku; pierwszego dnia na osiedle akademickie w Katowicach-Ligocie muzyka rockowa przyciągnęła około 2000 młodych ludzi. Koncert pod hasłem „Nasz dzień nadejdzie" jak i całe „Spotkania..." zorganizował miejscowy NZS oraz Liga Republikańska. Wśród wykonawców, poza Indian Women, ARMIĄ i Voo Voo wystąpił 2TM2,3 (Tymoteusz), który po dosyć głośnym debiucie - płyta „Przyjdź" - pojawił się pierwszy raz na żywo. W trakcie koncertu zapanowała iście apokaliptyczna atmosfera. Niebo przykryła warstwa skłębionych chmur, raz po raz przeszywana błyskawicami niknącymi w pobliskich lasach. „...Uwielbia dusza Pana mego, raduje się serce w Bogu zbawcy mym..." śpiewał przy akompaniamencie „ostrych" gitar Tomasz Budzyński - wokalista ARMII i 2TM2,3. Obydwu grupom publiczność zgotowała niezwykle ciepłe przyjęcie, odśpiewując z wykonawcami niemal całe utwory. Nie zaskoczyło Voo Voo, ich koncertowi tradycyjnie już towarzyszyła wspaniała zabawa oraz wrzawa w pobliskich akademikach, które przy pierwszych dźwiękach gitary Waglewskiego spiesznie opuszczała reszta mieszkańców. Zaskoczył natomiast duet prowadzący koncert - Marek Kempski, Jan Pospieszalski - który pod koniec imprezy, za sprawą Wiesława Walendziaka, zamienił się w trio (odegrał on ważną rolę podczas negocjacji bisa z VooVoo).

Kolejny dzień rozpoczęła promocja książki Leszka Żebrowskiego „Tajna historia GL, AL. I PPR", po czym nastąpiło oficjalne otwarcie „Spotkań Nowego Pokolenia" oraz wystawy plakatów Ligi Republikańskiej i „Święci Pańscy" Frondy i pisma, które wraz z dwumiesięcznikiem Arcana, Klubem Politycznym im. Józefa Mackiewicza oraz Debatą było współorganizatorem całej imprezy. Bodaj najważniejszym punktem programu tego dnia, a zarazem „Spotkań..." była dyskusja panelowa „Nie macie prawa być" z udziałem Mariusza Kamińskiego (Liga Republikańska), Wiesława Walendziaka, Rafała Smoczyńskiego (Fronda), Andrzeja Nowaka (Arcana) i Pawła Chojnackiego (Klub Polityczny im. Mackiewicza) - przedstawicieli niemalże wszystkich środowisk, które spotkały się w Katowicach. Dyskutanci jasno wytyczyli drogę Nowemu Pokoleniu - jest nią odbudowa hierarchii wartości w kulturze, przeciwstawienie postmodernizmowi przywiązania do narodowej tradycji, fundamentów kultury, takich jak Ewangelia. „Konserwatyzm w świecie postmodernistycznym coraz bardziej odpolitycznia się, staje się coraz bardziej elementarny, odwołuje się do prostych prawd, bo te prawdy są kwestionowane..." - stwierdził po panelu Wiesław Walendziak w rozmowie z NGP.

"Wojna w kulturze" - taki właśnie tytuł nadano kolejnemu spotkaniu, w trakcie którego dyskutowali: Andrzej Nowak, Andrzej Waśko, Maciej Urbanowski (Arcana), Rafał Matyja i Rafał Gasper (Debata). Drugi dzień spotkań zakończyło spotkanie z poetami: Wojciechem Wenclem, Krzysztofem Kohlerem, Jarosławem Zalesińskim, Dariuszem Suską oraz koncert Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka („Śpiewnik Oszołoma"). „...Miała być święta rewolucja, a jest złodziejstwo i korupcja..." - słowa piosenki żegnały w sobotni wieczór opuszczających katowicki klub „Cogitatur".

W niedzielne południe Piotr Semka, Jacek Łęski i Adam Pawłowicz rozbawili publiczność futurystycznym wydaniem „Pulsu Dnia". Do „studia" zaproszono Marka Kempskiego, któremu w imieniu rządzącej koalicji AWS-ROP-PSL przyszło odeprzeć ataki dociekliwych dziennikarzy. Tłumaczył się m.in. z czystki jaką przeprowadził szef kontrwywiadu Mariusz Kamiński w podległych mu wydziałach UOP oraz nielojalności PSL jako partnera.

- Wicepremier Pawlak grozi, że PSL opuści koalicję, jeśli nie zostanie przyjęty program częściowej prywatyzacji straży pożarnych - atakowali „pampersi".- Jeteśmy spokojni, prowadzimy rozmowy z Unią Wolności i Unią Pracy - bawił, a niektórych szokował Kempski.

Wydarzeniami zamykającymi imprezę były: „Eseiści kultowi" - dyskusja z udziałem Cezarego Michalskiego i Pawła Lisickiego oraz spotkanie dziennikarzy „Życia", „Gazety Polskiej" oraz „Tygodnika Solidarność", którzy rozmawiali na temat niezależności dziennikarstwa w Polsce.