Make your own free website on Tripod.com
17 marca 1999 Klub Niezaleznych Środowisk Twórczych

Promocja książki Marii Szcześniak
"Idź i zabij"
Pacyfikacja strajku w Kopalni Wujek
Zbrodnia nieukarana

Oficyna Wydawnicza VOLUMEN
Tysol sp. z o.o.
Warszawa 1999

"...Pierwszy proces 'plutonu egzekucyjnego' z 'Wujka' zakończył sie wyrokiem uniewinniającym. Tych, którzy wydali rozkaz: 'Idź i zabij!', nawet nie próbowano osadzić. Dlatego te książkę szczególnie polecam tym, którzy dystansują się od pojawiających się od czasu do czasu postulatów głębokiej reformy aparatu sprawiedliwości. Także dlatego, że nie rozliczona zbrodnia - wcześniej czy później - zbierze swoje krwawe żniwo..."
Andrzej Gelberg

»Maria Szcześniak "Idź i zabij" fragmenty książki