Make your own free website on Tripod.com
2 września 1999 Górnośląskie Centrum Kultury

Górnośląskie Centrum Kultury
"Żołnierze Wyklęci"
galeria "Piętro wyżej"
2-24 września 1999r.

Górnośląskie Centrum Kultury inauguruje sezon 1999/2000 wystawą szczególną. "Żołnierze Wyklęci" to przedsięwzięcie, którego inicjatorami są: Oficyna Wydawnicza "Volumen" i Stowarzyszenie Liga Republikańska, a organizatorami - oprócz wymienionych - GCK i Stowarzyszenie Pokolenie.

Intencją wystawy i towarzyszącego jej albumu jest uhonorowanie uczestników antykomunistycznego podziemia zbrojnego w Polsce po 1944 roku.

"Dla wielu tysięcy członków Polskiego Państwa Podziemnego opuszcenie ziem polskich przez niemieckiego okupanta nie oznaczało zakończenia II wojny światowej. Wkroczenie Armii Czerwonej wywołało nową, tragiczną sytuację. Żołnierze podziemia niepodległościowego walczący często wspólnie z Rosjanami przeciwko Niemcom, byli zazwyczaj podstępnie rozbrajani i aresztowani. Następnie większość wywożono w głąb Związku Sowieckiego i siłą wcielano do tzw. jednostek polskich całkowiecie uległych wobec Moskwy. Przeciwko polskim patriotom walczącym w obronie naszej niepodległośi, wiary i tradycji narodowej skierowano kilkadziesiąt tysięcy funkcjonariuszy Wojsk Wewnętrznych NKWD i rodzimej bezpieki. Machina terroru nowej okupacji była wspierana ponadto m.in. przez Informację Wojskową, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Milicję Obywatelską, regularne wojsko oraz sądownictwo. Aresztowanych poddawano regularnym torturom, które zazwyczaj kończyły się śmiercią. Dziesiątki tysięcy wywieziono transporterami kolejowymi do obozów pracy i kopalni m.in. na Ural i zachodniej Syberii. Równocześnie tworzono miejscowe obozy represji, m.on. w Rembertowie, Skrobowie, Kraskowie, Treblince, Przemyślu oraz na Zamku Lubelskim."
W. Niedźwiedź

Patronat Honorowy nad wystawą objął
Premier Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Buzek
i Wojewoda Śląski Marek Kępski.

Patronat medialny sprawują: "Dziennik Zachodni" i Radio "Plus" Katowice


Zapraszamy!